Onze advocaten zijn gespecialiseerd in handelshuur, bouwrecht & vastgoedtransacties!

De specialisaties: handelshuur en bouwrecht

Handelshuur

 

Handelshuur is het (ver)huren van een pand of gedeeltes daarvan die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf ingebruikname door de huurder, hetzij via een uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen in de loop van de huurperiode door de (onder)huurder in hoofdzaak gebruikt worden voor de uitoefening van een kleinhandel of ambacht in direct contact met klandizie. Er worden veel handelsruimtes verhuurd en gehuurd, maar dat leidt regelmatig tot rechtszaken. Mr. Carl Hendrickx ondersteunt en adviseert u graag bij het opmaken, sluiten, registreren, verlengen en/of opzeggen van een handelshuurcontract en de desbetreffende Belgische wetgeving.

Bouwrecht

 

Het bouwrecht bestrijkt elk onderdeel van het bouwproces en daarmee ook allerlei verschillende fases en activiteiten van een bouwproject. Er kunnen daarbij zeer complexe probleemstellingen en betwistingen voorkomen die specialistische juridische bijstand vereisen. Mr. Carl Hendrickx heeft veel expertise in advies en begeleiding bij besprekingen, contracten en overeenkomsten, schadeclaims, het voeren van (buiten)gerechtelijke expertises, hoogdringende procedures en procedures ten gronde.

Contacteer me voor meer informatie of een afspraak op kantoor!